1. Czy w Metal Gear Solid 4 są dostępne trofea?
2. Podaj tytuły trzech aktów z Metal Gear Solid 4.
3. RAT PT 01 to tak naprawdę…

Odpowiedzi udzielajcie na redakcja.zanzibar@gmail.com