Wydarzenia

MGS Database

Moderator: GM

Wydarzenia

Postprzez kul » So sie 15, 15 17:48

April 30th, 2007 (30 kwietnia 2007)

30 kwietnia w 1789 roku George Washington został pierwszym Prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Rose i Raiden poznali się tego dnia przed Federal Hall.

Arsenal Ship Project (Projekt okrętu klasy Arsenał)

Okrzyknięty okrętem wojennym XXI wieku, projekt okrętu klasy Arsenał został wprowadzony w życie przez amerykańską Marynarkę Wojenną (US Navy).
Promowany od lat 90. XX wieku przez 25-ego Szefa Operacji Morskich.
Prowadzono badania nad integralnym systemem wojennym, w którym pewne okręty byłyby w pełni wyposażone jedynie w uzbrojenie, a wszystkimi zadaniami, takimi jak elektroniczne namierzanie i celowanie, kierowano by (poprzez system łącza danych) z okrętu dowodzącego, posiadającego sprzęt elektroniczny.
Te w pełni uzbrojone jednostki określa się jako okręty klasy arsenał.
Są wyposażone w przytłaczające uzbrojenie i kadłub pozwalający na skryte działanie.
Admirał Boorda popełnił samobójstwo w maju 1996 roku, w trakcie fazy drugiej, czyli fazy projektowania funkcjonalności. Projekt porzucono.
Jednakże, koncept został przekazany dalej i zaowocował w postaci Arsenal Gear.

Bay of Pigs Invasion (Inwazja w Zatoce Świń)

W 1961 roku, oddział (antyrewolucyjna siła najemnicza) składający się z około 1500 kubańskich uchodźców zrobił desant na Zatokę Świń (hiszp. Bahía de Cochinos). Podjęli walkę z kubańskimi wojskami rządowymi. Amerykańskie CIA zapewniło uzbrojenie i fundusze tej antyrewolucyjnej sile najemniczej i obiecało wsparcie od Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Jednakże, popełniono szereg błędów, takich jak odcięcie linii wsparcia i brak bombardowania powietrznego, spowodowanych niesnaskami pomiędzy CIA i prezydentem Kennedym. W rezultacie, antyrewolucyjna siła najemnicza doznała druzgocącej porażki. 90 ludzi zabito, a 1200 wzięto do niewoli. Prezydent Kennedy udzielił CIA reprymendę, a dyrektor CIA został poddany dymisji.

The Boss dowodziła oddziałem, który walczył z kubańskimi wojskami rządowymi podczas Inwazji w Zatoce Świń. Wiedząc, że została porzucona przez CIA, The Boss straciła wiarę w rząd USA.

Bikini Atoll Hydrogen Bomb Test (Test bomby wodorowej na atolu Bikini)

1 marca 1954 roku, na atolu Bikini, miał miejsce test bomby wodorowej pod kryptonimem Bravo Shot (Operacja Castle). W tym czasie japoński kuter rybacki, Fukuryu Maru No. 5 (Piąty Szczęśliwy Smok), był wystawiony na działanie opadu radioaktywnego. Stany Zjednoczone spotkała międzynarodowa fala krytyki. Częściowo jako protest wobec tego wydarzenia powstała „Godzilla”, film o potworze, który został stworzony w wyniku promieniowania radioaktywnego. Naked Snake także był wystawiony na promieniowanie powstałe w wyniku tego testu, ponieważ w tym czasie przebywał w bazie wojskowej na wyspie Kwajalein (Wyspy Marshalla).

Bombing of Outer Heaven (Zbombardowanie Outer Heaven)

Mówi się, że powstanie w Outer Heaven zakończyło się trzęsieniem ziemi, które uderzyło południową Afrykę w 1995, ale prawda jest taka, że Outer Heaven zostało zniszczone w wyniku ogromnego bombardowania, dokonanego przez wielonarodowe siły. Po tym jak Solid Snake wyeliminował lidera Outer Heaven, Big Bossa, siły NATO dokonały precyzyjnego ataku na ośrodek broni nuklearnej bazy, używając bomb typu „bunker busters” (dosł. niszczyciele bunkrów). Były nawet raporty o wybuchach nuklearnych, które miały w następstwie miejsce. Outer Heaven zostało zmiecione z powierzchni ziemi, nie przeżyli ani najemnicy, ani członkowie ruchu oporu, ani cywile. Prawda została ukryta przed mediami i tylko niewielu ludzi wie o tym, co naprawdę się stało.

Calgary Olympics (Igrzyska Olimpijskie w Calgary)

Piętnaste Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Odbyły się w 1988 roku w Calgary (Kanada). Europejscy uczestnicy cieszyli się dużym powodzeniem. Związek Radziecki zdobył 11 złotych medali, Wschodnie Niemcy - 9, Szwajcaria - 5, Finlandia – 4, Szwecja – 4.
Maskotkami byli Heidi i Howdy.

Chernobyl Nuclear Reactor Disaster (Katastrofa reaktora jądrowego w Czarnobylu)

26 kwietnia 1986 roku czwarty reaktor elektrowni jądrowej w Czarnobylu uległ stopnieniu i wybuchł. Była to największa katastrofa w historii energetyki jądrowej. Materiał radioaktywny opadł na Ukrainę, Białoruś i Rosję. Mówi się, że ilość materiału radioaktywnego była 500 razy większa od tej spowodowanej wybuchem bomby atomowej w Hiroshimie.

Cold War (Zimna wojna)


Rywalizacja między państwami, której nie towarzyszy wojna, określana jest mianem „zimnej wojny”.
Termin ten jest kontrastem dla „gorącej wojny” (hot war), oznaczającej zbrojny konflikt.
Po II wojnie światowej Stany Zjednoczone Ameryki i Związek Radziecki były w opozycji w zdobywaniu władzy. Oba kraje, wyposażone w broń nuklearną i zdolne do zniszczenia świata, obserwowały siebie nawzajem. Związek Radziecki i kraje Europy wschodniej uformowały obóz komunistyczny (Wschód), a Stany Zjednoczone Ameryki skoncentrowane na NATO, uformowały obóz kapitalistyczny (Zachód). Świat został podzielony na dwoje. Brytyjski premier Winston Churchill powiedział, że między dwoma obozami zapadła „żelazna kurtyna”. Nienależące do żadnego z obozów, rozwijające się kraje zostały nazwane „krajami trzeciego świata” i stały się terenem wojen peryferyjnych między Wschodem, a Zachodem. Po II wojnie światowej Związek Radziecki i USA były w stanie zimnej wojny. Jednakże, od końca 1960 roku, do końca lat 70. nawiązywały dialog polityczny. W 1963 roku zawarto Układ o Zakazie Doświadczeń z Bronią Jądrową w Atmosferze, Przestrzeni Kosmicznej i Pod Wodą (Partial Test Ban Treaty; PTBT) i nadeszło Détente (francuskie określenie na złagodzenie napięcia, dosł. odprężenie). Détente skończyło się razem z inwazją Związku Radzieckiego na Afganistan w 1979 i zawaleniem się ekonomii ZSSR. W 1989, berliński mur, symbol zimnej wojny, został zburzony, a radziecki sekretarz generalny Gorbaczow oraz prezydent USA George H.W. Bush zadeklarowali koniec zimnej wojny w grudniu tego samego roku na Malcie (morze śródziemne).

Cuban Missile Crisis (Kubański Kryzys Rakietowy)

Nagły kryzys wojskowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ZSRR mający miejsce w październiku 1962 roku.
Kryzys został zapoczątkowany przez zdjęcie zrobione przez amerykański samolot rozpoznawczy Air Force U-2 zrobione nad Kubą i pokazujące radzieckie rakiety średniego zasięgu. Administracja Johna Kennedy’ego mając w rękach plany bombardowania, oraz silną postawę CIA postanowiło ogłosić publicznie informację o istnieniu bazy rakietowej, przeprowadzić blokadę morską, oraz zażądać od ZSRR usunięcia rakiet. ZSRR nie wyraziło zgody i wysłało kolejne statki z rakietami. Wtedy do akcji wkroczyło ONZ co doprowadziło do negocjacji pomiędzy USA a ZSRR. Sytuacji nie pomogło zestrzelenie samolotu rozpoznawczego U-2 przez ZSRR. Ostatecznie jednak Chruszczow zgodził się na usunięcie baz rakietowych.
Chruszczow zgodził się na to, ale zażądał w zamian wydania projektanta broni Stepanovicha Sokoliva, który uciekł do USA. Prezydent Kennedy zgodził się by uniknąć wojny nuklearnej. Sokolv został przekazany i pod eskortą KGB trafił do biura projektowego OKB-754.

Cuban Revolution (Rewolucja kubańska)

Zgodnie z poprawką Platta, podpisaną w 1901, Kuba została de facto protektoratem USA. Zyskała przydomek ‘amerykańskiego podwórka’, w Guantanamo, mieście na południowym zachodzie Kuby, powstała amerykańska baza wojskowa.

Po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej, Fulgencio Batista zyskał władzę na Kubie po przewrocie wojskowym. To właśnie od USA dostawał pieniądze na utrzymanie się przy władzy. Jednakże wkrótce rozpoczęły się ruchu mające na celu obalenie rządów dyktatora.

W 1953 roku grupa, na czele której stanął prawnik Fidel Castro i jego młodszy brat Raul Castro, zaatakowała żołnierzy rządu. Nagły atak zakończył się niepowodzeniem a atakujący zostali złapani, udało im się zbiec do Meksyku gdzie natrafili na Argentyńczyka Che Guevarę. Razem rozpoczęli partyzancką walkę z rządem kubańskim.
Castro stworzył nowy rządu i rewolucja kubańska zakończyła się powodzeniem.
Wkrótce Castro odrzucił pomoc amerykańską i wprowadził na Kubie socjalizm. Rząd został oczyszczony z osób wspierających USA. W 1960 USA zaprzestało handlu i kontaktów dyplomatycznych z Kubą.

Geneva Convention (Konwencja genewska)

Międzynarodowy traktat mówiący o ochronie chorych, rannych, więźniów, oraz cywili w czasie wojny. Stworzony przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża w 1864 w Genewie. Poprawki wprowadzono w 1949 i w 1977.
Konwencja jest respektowana na całym świecie i została ratyfikowana przez 192 kraje.
Zabrania egzekucjom, torturom, oraz zastraszaniu więźniów, ponieważ ‘więźniowie powinni być traktowani humanitarnie’, zabrania także ‘udziału prywatnych firm lub żołnierzy w zbrojnych konfliktach, które nie dotyczą ich kraju, a jedynie w celu osobistego zysku.’
Sons of Patriots są wyjątkiem od konwencji genewskiej, która normalnie nie zezwala na walkę prywatnych firm wojskowych.

Gulf War (Wojna w zatoce)

Inwazja Iraku na Kuwejt przeprowadzona 2 sierpnia 1990 roku. ONZ zareagowało wysłaniem międzynarodowego kontyngentu. Wojna w zatoce rozpoczęła się od bombardowania Iraku w 1991 roku. Liquid Snake i Solid Snake byli w jej trakcie członkami grup do zadań specjalnych.

Guns Of The Patriots (Bronie Patriotów)

Operacja zainicjowana przez Liquida Ocelota, mająca na celu przejęcie kontroli nad systemem Sons Of The Patriots.

Iron Mountain Report

W 1966r, kiedy napięcie związane z Zimną Wojną zaczęło się stopniowo zmniejszać, New York Times posłużyło się informacją odnośnie spadku notowań giełdowych, obarczając winą zjawisko zwane „strachem przed globalnym pokojem”. Jako odpowiedź, wpływowi cywile pełniący ważne funkcje w otoczeniu środowiska Białego Domu, stworzyli komitet który miał sprawdzić, czy podana informacja była prawdziwa, i czy gospodarka stanów rzeczywiście mogłaby się zapaść w wyniku braku wojen. Kolejnym z celów zgromadzenia było dążenie do lepszej i bezpieczniejszej przyszłości, z minimalną ilością konfliktów. Oczywiście, wyniki zebrania nigdy nie zostały ujawnione, jednak cześć informacji wyciekło, i zasłynęło pod nazwą „Raportu Iron Mountain”.

Mówił on, iż społeczeństwa i państwa istniały po to, aby wytwarzać wojny i konflikty. Bez nich, rozpadłyby się, patrząc przez pryzmat dzisiejszych czasów. Wojna zapewniała stabilność socjalną i ekonomiczną, poprzez utrzymywanie akceptacji i kast społecznych, oraz ciągłego rozwoju naukowego, trzymając populację w stanie gotowości. Dlatego też, pokój uważany był za coś niebezpiecznego a eliminacja wojny za coś „co na pewno nie byłoby najlepszym rozwiązaniem dla publiki.

W latach 1990tych ujawniono że raport był tylko polityczną satyrą, niepoważną odpowiedzią na nieprzemyślany artykuł New York Times, jednak niektórzy uważają ją za coś więcej, twierdząc że argumenty w niej przedstawione mogą pokrywać się z rzeczywistością.

24 Stycznia 2000r - Krach Systemów NSA.

Wszystkie informacje dotyczące komunikacji pomiędzy ludźmi są przechowywane w celu monitoringu i podsłuchu przez NSA w Forcie Maede. 24 Stycznia 2000 roku system ten zaliczył poważny krach, podczas którego nie mógł przetwarzać danych, i pozostał wyłączony na około 73 godziny. Grupa hakerów, na zlecenie jednego ze starszych urzędników rządowych, zaplanowała i zainicjowała włamanie się do niego. Aby zapobiec tego typu wydarzeniom, NSA wzmocniła jego obronę i przetransferowała go z Fortu Maede do Arsenal Gear’a.
Przywódcą grupy hakerów był nie kto inny, jak sama Emma Emmerich, przyrodnia siostra Hala Emmericha.

Korean War (Wojna Koreańska)
Wojna mająca miejsce na Półwyspie Koreańskim w latach 1950-1953 pomiędzy Koreą Północną a Koreą Południową, wspieranych kolejno przez Chiny i ONZ. Po zakończeniu drugiej wojny światowej, półwysep został podzielony na dwie części z oddzielającą je granicą na 38 równoleżniku. Naprzeciw kontrolowanej przez Stany Zjednoczone demokratycznej Korei Południowej, siły sowieckie utworzyły komunistyczną Republikę Ludowo-Demokratyczną i w wyniku nieustannych tarć doszło do międzynarodowego konfliktu zbrojnego.

Les Enfants Terribles Project (pol. Projekt Straszne Dzieci)
Projekt zainicjowany w 1972 roku, mający na celu sztuczne stworzenie najpotężniejszego żołnierza. Jako archetyp wybrano Big Bossa, żywą legendę pośród najemników, który posiadał wiele pożądanych cech idealnego żołnierza. Dzięki analogowym technikom klonowania i metodzie Super Dziecko, wyprodukowano dwa klony, Solida i Liquida Snake’ów. Projekt był wspierany przez prominentną postać organizacji The Patriots, Majora Zero. Głównym celem Zero nie było jednak wyprodukowanie idealnego żołnierza, ale stworzenie klona Big Bossa, który miał posłużyć The Patriots za ikonę.

MAD (pol. Wzajemne zagwarantowanie zniszczenia)
Strategia wojskowa, polegająca na wzajemnym ostrzale atomowym dwóch państw. W teorii MAD miało za zadanie odstraszać i zniechęcać do wojen nuklearnych, jednak doprowadziło to do niekontrolowanych wyścigów zbrojeń, czego eskalacją była produkcja broni jądrowej, będącej w stanie zniszczyć wrogie państwo prewencyjnym uderzeniem, bez możliwości odwetu.

Mercury Project (pol. Projekt Merkury)
Pierwszy amerykański program załogowych lotów kosmicznych. Został zainicjowany w 1985 roku w odpowiedzi na wprowadzenie na rynek przez Związek Radziecki pierwszego na świecie sztucznego satelity, Sputnika 1. Siedmiu astronautów, tak zwani „Right Stuff” zespołu, szkoleni byli do pierwszej misji, jaką był lot w kosmos.
Z racji faktu, że w tamtych czasach technologia nie była wystarczająco zaawansowana, aby chronić astronautów przed promieniowaniem kosmicznym, w ramach nieoficjalnych testów projektu Merkury w kosmos wysłano The Boss, narażoną niegdyś na wybuch atomowy. Tym samym stała się pierwszą osobą, która widziała Ziemię z przestrzeni kosmicznej.

The Nevada Test Site (NTS) (pol. Poligon Nevada)
Poligon stworzony na pustyni w Nevadzie 11 stycznia 1951 roku. Przeprowadzono na nim łącznie 928 badań zarówno nad jak i pod ziemią, w tym testy wpływu opadów radioaktywnych na budynki i zwierzęta. Słowo Nevada pochodzi z języka hiszpańskiego i znaczy „biała jak śnieg”.

Normandy Landings (pol. Lądowanie w Normandii)
Odnosi się do części „Operacji Overlord”, mającej miejsce 6 czerwca 1944 roku podczas drugiej wojny światowej. Była to największa w historii operacja desantowa, podczas której 3 miliony żołnierzy alianckich natarło na Półwysep Cotentin w Normandii, północnej krainie okupowanej Francji. Dzień wykonania operacji nazwano D-Day.
Wojska lotnicze przekroczyły Cieśninę Dover w nocy, w godzinach porannych zaś, przy pomocy spadochronów, przeprowadzono desant. Następnie odbyło się lądowanie jednostek piechoty zmotoryzowanej, wspieranych bombardowaniem i ostrzałem marynarki wojennej. Rozmieszczeni przy Wale Atlantyckim Niemcy bronili się przez dwa miesiące, później jednak skapitulowali. Paryż wyzwolono 25 sierpnia.

Nuclear Non-Proliferation Treaty
Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Został wprowadzony w życie w 1970 roku przez ONZ, w celu zapobieżenia nuklearnym zbrojeniom krajów nie posiadającym technologii jądrowej. Zabrania on sprzedawania i produkowania broni nuklearnych państwom, w których został podpisany.

Operation Intrude F014
Kryptonim infiltracji Zanzibarland, przeprowadzonej przez FOXHOUND w 1999 roku po uprowadzeniu wynalazcy OLIX, Kio Marva.

Operation Intrude N313 (operacja Intrude N313)

Określenie na infiltrację Outer Heaven przez FOXHOUND. Założeniami tej misji zakradania było stłumienie powstania w Outer Heaven oraz zniszczenie tak zwanej "broni ostatecznej", Metal Geara TX-55. Niedawny rekrut, Solid Snake, sam zinfiltrował skutecznie ośrodek i zniszczył Metal Geara, zdobywając na miejscu potrzebne informacje i sprzęt militarny.

Operation Snake Eater (operacja Snake Eater)

Rozpoczęta 30 sierpnia 1964, tydzień po Virtuous Mission.
Jej założeniami było odzyskanie Sokolova, zniszczenie nowo wyprodukowanego Shagohoda oraz eliminacja The Boss, która przeszła na stronę Związku Radzieckiego.
Kolejny raz ciężar spoczął na oddziale FOX, zmuszonym do odpokutowania za niepowodzenie Virtuous Mission. Naked Snake rozpoczął swą infiltrację terytorium Sowieckiego poprzez zrzut bezpilotowej kapsuły z dużej wysokości.
Tło dla tejże misji stanowiły potajemne porachunki pomiędzy USA a Związkiem Radzieckim.
Gdy w tajne biuro projektowe OKB-754 został wystrzelony pocisk nuklearny, rząd Radziecki obarczył winą Amerykę, na podstawie pogwałcenia Radzieckiej przestrzeni powietrznej przez transportowiec Combat Talon – powietrzny sztab dowodzenia oddziału FOX. Użyta bomba była amerykańską miniaturą nieodbijającej się głowicy nuklearnej o nazwie "Davy Crockett."
Amerykańscy oficjele utrzymywali iż był to zdradziecki akt The Boss, która przeszła na stronę wroga. Następnie Związek Radziecki zażądał aby Amerykanie wyeliminowali The Boss by tym samym udowodnić swą niewinność.
W przeciwnym razie, Związek Radziecki groził przejściem ze stanu Zimnej Wojny w stan zbrojnych ataków. Aby zapobiec III Wojnie Światowej, Stany Zjednoczone nie miały innego wyjścia i musiały poświęcić The Boss.
Rząd Radziecki pod wodzą Chruszczowa obiecał wsparcie dla operacji poprzez wysłanie ADAMa, byłego szpiega NSA pracującego dla KGB. Rząd informował Naked Snake’a o działaniach pułkownika Volgina z GRU (pod dowództwem Breżniewa), który uprowadził Sokolova.
Prawdziwym celem rządu amerykańskiego podczas operacji Snake Eater było zabezpieczenie Philosophers’ Legacy, będącego wówczas w posiadaniu pułkownika Volgina. Podczas Virtuous Mission w roku 1964, Stany Zjednoczone sfingowały zdradę The Boss i skontaktowały ją z Volginem, w nadziei na wejście w posiadanie Dziedzictwa Filozofów. Jednakże, w wyniku następującego politycznego ambarasu, The Boss została zmuszona by ofiarować swoje własne życie.
Była przygotowana na śmierć z rąk amerykańskiego agenta, Naked Snake’a. Operacja Snake Eater zakładała poświęcenie życia The Boss w ramach politycznych przeprosin Stanów Zjednoczonych i przejęcie niebotycznej ilości środków finansowych. Mimo iż Naked Snake’owi udało się zabezpieczyć Dziedzictwo Filozofów, dyrektor CIA zdał rządowi raport o nie powodzeniu misji i zatrzymał fundusze dla siebie.

Outer Heaven Uprising (powstanie w Outer Heaven)

W latach 90-tch, CIA dowiedziała się o powstawaniu twierdzy zbrojnej zwanej Outer Heaven w odległych zakątkach Afryki Południowej. Outer Heaven było prywatną spółką militarną (PMC), która wykorzystywała swoje politycznie neutralne stanowisko próbując sprawować kontrolę nad równowagą sił na polu bitwy poprzez wysyłanie żołnierzy do regionów rozdartych wojną na całym świecie. Outer Heaven i jego chwyt władzy był śmiertelnym zmartwieniem dla głównych potęg.
Prawdziwa natura Outer Heaven wyszła na jaw w roku 1995 kiedy to odkryto, że spółka wyprodukowała uzbrojony w głowice nuklearne dwunożny czołg. Stany Zjednoczone, zaniepokojone zdolnością spółki do produkcji broni masowego rażenia, zleciły dochodzenie oddziałowi Sił Specjalnych FOXHOUND. FOXHOUND wysłał swego najlepszego żołnierza, Gray’a Foxa, a następnie świeżego rekruta - Solid Snake’a. Misja miała kryptonim operacja Intruz N313. Kilka dni po wysłaniu FOXHOUND, Outer Heaven uległo zniszczeniu w wyniku niewytłumaczalnego trzęsienia ziemi, które miało miejsce na owym terenie. Seria tych wydarzeń znana jest jako powstanie w Outer Heaven. Solid Snake opuścił FOXHOUND z chwilą zakończenia misji.
Outer Heavenzostało założone przez Big Bossa, niegdyś bohatera, który zapobiegł wybuchowi wojny atomowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim podczas operacji Snake Eater. Big Boss potajemnie prowadził Outer Heaven w trakcie sprawowania funkcji szefa FOXHOUND, oddziału CIA. Założył tę PMC w latach 90-tych używając cząstki Philosophers’ Legacy, potężnej sumy pieniędzy przejęta od Związku Radzieckiego w operacji Snake Eater. Koncepcja w Outer Heaven oparta była na idei "świata, w którym żołnierze mogą spełniać swój jedyny cel w życiu." Big Boss chciał stworzyć swój własny świat na północy Afryki Południowej, poza zasięgiem głównych potęg, stąd słowo "zewnętrzne" w nazwie organizacji. Jego PMC miała się rozrastać poprzez wysyłanie żołnierzy w regiony rozdarte wojną na całym świecie. Dzięki pomocy żołnierzy z całego świata, jego raj żołnierza wykreował się w końcu na północy Afryki Południowej. Jednakże zainicjowany został ruch oporu z powodu szybkiego dojścia do władzy i podboju rejonów sąsiadujących przez Outer Heaven. Członkowie oporu tacy jak Kyle Schneider, Jennifer czy Diane brali udział w budowie Outer Heaven, lecz mieli później obrócić się przeciwko ich militarnym zagrożeniu. Outer Heaven szybko stanęło także w obliczu nacisku narodów Zachodnich, a Big Boss, niegdyś znany jako największy patriota w historii Stanów Zjednoczonych, został zgładzony przez swych byłych rodaków.

Philosophers’ Legacy (Dziedzictwo Filozofów)

Podczas drugiej Wojny Światowej, został zawarty tajny pakt pomiędzy czołowymi potęgami (Filozofowie) Wielkiej Trójcy; Stanami Zjednoczonymi, Chinami oraz Związkiem Radzieckim. Pakt opierał się na budowaniu porządku na świecie po pokonaniu państw osi.
Filozofowie tych trzech narodów połączyli swe aktywa w celu zapewnienia zwycięstwa w wojnie. Wysokość kapitału była tak ogromna, że mogłaby opłacić pięć wojen światowych. Fundusze te przeznaczone były na takie działania jak ukryte kampanie oraz badania wojskowe.
Badania nad bombą atomowa, technologią rakietową oraz oddział Kobra, były finansowane z tych środków. Wszystkie trzy kraje zgodziły się to podzielić swe aktywa po zakończeniu wojny.
Jednakże, jeden z filozofów sprawujący pieczę nad praniem funduszy – ojciec Volgina – wykorzystał powojenny chaos by przejąć wszystkie aktywa. Po śmierci ojca odziedziczył je Volgin.
Fundusze Philosophers’ Legacy zostały rozproszone i wyprane w bankach państw całego świata wliczając, Szwajcarię, Austrię oraz Hong Kong. Ten kto posiadał mikrofilm rejestrujący przepływ pieniędzy, mógł przechwycić rozproszone i ulokowane fundusze.

S3 Project (Projekt S3)

Podczas gdy Solidus Snake szukał listy Patriotów w GW, odkrył informacje o projekcie S3. Dowiedział się on, że projekt S3 był Symulacją Solid Snake’a ," prowadzonym przez Patriotów programem treningowym by stworzyć najlepszego żołnierza. Jednakże dane te były błędne, a rawdziwym celem projektu S3 była " Selekcja dla Zdrowia Społecznego."

San Hieronymo Incident (Incydent na półwyspie San Hieronymo)

Między CIA, nadrzędną organizacją FOX, a Departamentem Obrony narastała wrogość. Z powodu coraz większego wpływu CIA na amerykańską politykę wojskową, czego dowodzą próba inwazji na Kubę w 1961 oraz tajne operacje w Północnym Wietnamie, Pentagon poczuł nadchodzący kryzys. W roku 1970, Pentagon uknuł spisek na półwyspie San Hieronymo, w celu stłumienia CIA. Ich plan był dosyć zawiły: najpierw, odizolowaliby FOX, zlecając im przejęcie Metal Geara w trakcie transportu i porwanie legendarnego bohatera - Naked Snake’a. Snake zostałby wysłany na półwysep San Hieronymo. Potem skłóciliby go z FOX, co pozostawiłoby Gene’a w potrzasku i zmusiło go do odpalenia Międzykontynentalnego Metal Geara Balistycznego. ICBMG radzieckiej produkcji, z radzieckiej bazy zostałby wystrzelony w kierunku Związku Radzieckiego. Sowieci nie byliby w stanie publicznie oskarżyć amerykanów. Pentagon doprowadziłby do upadku CIA poprzez ukazanie organizacji jako agencja buntownicza. Cunningham, wtajemniczony człowiek Pentagonu, zniszczyłby wszelakie dowody za pomocą głowicy „Davy Crockett”.
A przynajmniej takie były plany.
Jednakże podczas gdy Naked Snake’owi udało się unicestwić FOX, zarówno plany wystrzału broni atomowej w Związek Radziecki jak i zmiecenie bazy San Hieronymo z powierzchni ziemi, nie powiodły się. W tym samym czasie, dyrektor CIA został zamordowany w Langley, powodując zamęt w rządzie amerykańskim.

Scene (scena)

Odcinek w historii. Ludzkie wartości ulegają zmianom wraz z biegiem czasu a wczorajsze dobro może być jutrzejszym złem. Nie ma czegoś takiego jak wróg absolutny; zamiast tego, zamiast tego musimy się borykać z niekończącą się serią of względnych wrogów, którzy bezustannie zmieniają się wraz ze wzlotami i upadkami czasu - wraz ze zmianą sceny.

Selection for Societal Sanity (dosł. Selekcja dla Zdrowia Społecznego)

Prawdziwym celem projektu S3 było użycie optycznej neuro-SI GW do stworzenia systemu zarządzania cyfrowymi danymi na ogromną skalę. System ten kontrolowałby cyfrowe informacje na skalę światową, filtrując je tak by dopasować kontekst stworzony przez Patriotów i tym samym kontrolując ludzką wolę. Patrioci nazwali ten projekt "Selekcją dla Zdrowia Społecznego."

Shadow Moses Incident (Incydent na Shadow Moses)

Wieczorem, w dniu poprzedzającym oczekiwane podpisanie START (traktatu o Redukcji Zbrojeń Strategicznych) III w roku 2005, oddział Sił Specjalnych FOXHOUND rozpoczął zbrojną rewoltę podczas treningu na Shadow Moses, jednej z wysp archipelagu Lisa poza Alaską. Wzięli w niewolę szefa DARPA i prezydenta ArmsTech, którzy byli tam by zgromadzić dane testowe nowego typu broni, i przedstawili żądanie rządowi amerykańskiemu w zamian za ich bezpieczny powrót. FOXHOUND zrobił pranie mózgu Genome Soldiers z oddziału sił specjalnych Next-Generation i przejął zlokalizowany na wyspie ośrodek likwidacyjny głowic atomowych. Oddział zbuntował się nazywając siebie samych "Synami Big Bossa".
Dowódcą buntowników FOXHOUND był Liquid Snake. Pozostałymi członkami byli Decoy Octopus, Psycho Mantis, Sniper Wolf, Vulcan Raven oraz Revolver Ocelot. Ich jedynym żądaniem było ciało legendarnego żołnierza znanego jako Big Boss. W odpowiedzi, rząd amerykański wysłał byłego członka FOXHOUND, Solid Snake’a na jednoosobową misję infiltracji. Jego zadaniem było ustalenie czy FOXHOUND był w stanie dokonać ataku atomowego, powstrzymać ich gdyby tak było oraz uratować zakładników. Roy Campbell, były szef FOXHOUND, został wezwany by dowodzić zespołem wsparcia.
Snake zinfiltrował Shadow Moses i skontaktował się z zakładnikami, lecz obaj zostali uśmierceni.
Pomimo iż nie zdołał ocalić zakładników, odkrył że na wyspie produkowany był Metal Gear REX. Dzięki pomocy Meryl Silverburgh, świeżego rekruta FOXHOUND oraz Hala Emmericha, twórcy Metal Geara REX, poszukiwał klucza PAL aby zapobiec nuklearnemu atakowi.
Była to szalenie chaotyczna sytuacja pomiędzy oporem stawianym przez FOXHOUND a nieoczekiwanym pojawieniem się tajemniczego Cyborga Ninja, spragnionego jedynie bitwy. Snake został także w pewnym momencie schwytany przez FOXHOUND, jednakże zdołał uciec. Zdobył klucz PAL i zniszczył Metal Geara REX z pomocą Cyborga Ninja.

Liquid Snake potrzebował ciała Big Bossa z trzech powodów. Po pierwsze, Liquid jego
klonem. Po drugie, chciał wyeliminować pojawiające się u Żołnierzy Genom efekty uboczne terapii genowej. Po trzecie, pragnął stworzyć największą armię używając genów żołnierza w ciele Big Bossa.
Solid Snake także był klonem Big Bossa a Liquid nazywał go swoim bratem. Liquid próbował zmienić swe przeznaczenie poprzez rozszyfrowywanie sekwencji genetycznej Big Bossa. Uzbrojony w Metal Geara REX, miał także nadzieję na ustanowienie nowego Outer Heaven na Shadow Moses i tym samym kontynuować ostatnią wolę Big Bossa.
W trakcie misji okazało się, że Solid Snake był wektorem zabójczego wirusa FOXDIE. Pentagon chciał zatuszować wszystkie dowody incydentu poprzez użycie FOXDIE by wyeliminować rebeliantów wraz z zakładnikiem, prezydentem ArmsTech. Snake opuścił wyspę jako nosiciel wirusa FOXDIE a Ocelot wypuścił dane technologiczne Metal Geara REX na czarny rynek.

Snatcher Project (projekt Snatcher)

Eksperyment zaproponowany przez Dr. Drago Madnara Pettrovicha zakładający użycie technologii cybernetycznej w celu stworzenia cyborga (cybernetyczny organizm).
Obiekty miały być poddawane operacji by zastąpić ich ciała sztucznymi organami; pozostać miały tylko głowa i mózg. Reakcja odrzucenia byłaby mniej sroga/dotkliwa niż w przypadku kompletnego cyborga.
Po śmierci z rąk Solid Snake’a, Big Boss został pierwszym obiektem testów.
Gdy znaleziono go po starciu z Solid Snake’iem, Big Boss nie miał rąk i nóg, prawego oka oraz prawego ucha. Projekt Snatcher przywrócił go z powrotem do życia.

Solid Snake Simulation (symulacja Solid Snake'a)

Najlepsza symulacja walki w wirtualnej rzeczywistości, użyta jako przykrywka dla projektu S3. Był to program treningowy, stworzony by sztucznie odtworzyć Solid Snake’a, największego żołnierza w historii. Patrioci, poprzez posłużenie się Olgą i Solidusem Snake’iem by odtworzyć Incydent na Shadow Moses, mieli nadzieję na zamianę Raidena w najlepszego żołnierza.
Jednakże, trening symulacji Solid Snake’a był tylko częścią większego planu, a prawdziwy cel projektu S3 tkwił ponad nim. Raiden, jako model "everyman," został wysłany w ekstremalne środowisko incydentu Shadow Moses w podobnych warunkach co Solid Snake. Symulacja powstała by udowodnić, że GW mogło tworzyć, kontrolować i spajać Raidena emocje, myśli i działania, zapewniając podstawę dla egzekwowania prawdziwego Projektu S3, "Selekcji dla Zdrowia Społecznego."

START (Traktat o Redukcji Zbrojeń Strategicznych)

Traktat o Redukcji Zbrojeń Strategicznych. Pierwszy traktat, START I, został podpisany w roku 1982 przez Stany Zjednoczone i Związek Radziecki i zobowiązywał do redukcji ich arsenałów: międzykontynentalnych pocisków balistycznych (ICBMy), pocisków balistycznych średniego zasięgu (IRBMy), podwodnych pocisków balistycznych (SLBMy) oraz ciężkich bombowców do ustalonych poziomów. Podczas gdy NPT nie można było egzekwować, traktat ten stopniowo prowadził do osłabienia MAD (Wzajemnego Zagwarantowanego Zniszczenia) Zimnej Wojny.
Drugi traktat, START II, został podpisany w roku 1993 i wprowadził takie restrykcje jak zakaz używania MIRVów, lecz i ten traktat nigdy tak naprawdę nie wszedł w życie i ani Stany Zjednoczone ani Związek Radziecki nie zredukowały swych nuklearnych arsenałów. Negocjacje w sprawie START III rozpoczęły się w roku 1999, lecz niestety żadnego traktatu nie podpisano. Mimo iż obydwa państwa zredukowały swe nuklearne składy, wiele problemów takich jak duży wzrost MUF pozostało do dziś.

Incydent na Shadow Moses umiejscowiony jest na noc przed podpisaniem traktatu START III.

Successor Project (dosł. Projekt Następca)

Jeden z eksperymentów przeprowadzonych w całkowitej tajemnicy przez rząd Stanów Zjednoczonych, przy pomocy wojskowych instytucji badawczych.
Celem tego projektu było stworzenie doskonałego dowódcy, który zapanuje nad Perfect Soldier.
Dowódcą pełniącym rolę wzorca była legendarna The Boss. Technika (umiejętności), planowanie strategiczne (inteligencja), umiejętność przeżycia, oraz niewyobrażalna charyzma pomagająca zapanować nad sercami żołnierzy. By opanować te cechy stworzono specjalny program treningowy. W wyniku tego głos Gene’a potrafił zawładnąć ludźmi.

Tanker Sinking (Zatopienie Tankowca)


Tankowiec z ropą zatonął u wybrzeży Manhattanu w 2007 roku, po tym jak został porwany przez żołnierza podającego się za Solid Snake’a. Amerykańska marynarka wkroczyła na pokład tankowca, jednak zanim zdążyli zrobić cokolwiek zatonął powodując wylew ropy u wybrzeży Manhattanu.

Oficjalna wersja jednakże była pełna sfabrykowanych informacji. Tankowiec w rzeczywistości należał do marynarki Stanów Zjednoczonych i transportował Metal Gear RAY, nowy model Metal Geara do bazy treningowej na Bermudach. Revolver Ocelot zatopił statek by ukryć przejęcie Metal Gear RAY’a. Solid Snake dostał się na statek i jak myślano zatonął razem z nim, dlatego też postanowiono wrobić go w doprowadzenie do tego zdarzenia.

The Watergate Scandal (Afera Watergate)

Afera dotycząca rząd Stanów Zjednoczonych w 1972. Podejrzani ludzie weszli bezprawnie do siedziby partii demokratycznej w budynku Watergate w Waszyngtonie i próbowali założyć urządzenia podsłuchowe. Prezydent Nixon i Biały Dom nie przyznały się do związku z tymi ludźmi. Jednakże ich udział wyszedł na światło dzienne w gazetach. Richard Nixon 36-ty prezydent USA musiał odejść.

Afera zaczęła się od tajnego informatora w rządzie, który ukrywał się pod pseudonimem ‘Deepthroat’. Taki sam pseudonim był używany przez tajemniczą osobę pomagającą Solid Snake’owi w czasie wydarzeń na Shadow Mores w 2005 roku.

Treason Charge (Oskarżenie o zdradę)

Zgodnie z trzecim artykułem Konstytucji amerykańskiej za zdradę uważa się rozpoczęcie wojny ze stanami zjednoczonymi lub współpracę z wrogami kraju. Od zakończenia Drugiej Wojny Światowej nikt nie został oskarżony o zdradę, aż do 2006 roku gdy podejrzani pokazali się na filmach międzynarodowej organizacji terrorystycznej Al.-Kaidy.

Ural Nuclear Disaster (dosł. Katastrofa Nukelarna na Uralu)

Katastrofa nuklearna, która miała miejsce 29 września 1957 w tajnej bazie ‘Chelyabinsk-65’ w mieście Kyshtym, znajdującym się na 100 kilometrów na północ od miasta Kasli w górach Ural w ZSRR. W bazie znajdował się reaktor jądrowy wytwarzający pluton wykorzystywany w bombach atomowych.
Reaktor wybuchł z powodu awarii w zbiorniku składowania płynnych odpadów. Materiał radioaktywny był roznoszony przez wiatr o kierunku południowo-zachodnim w pasie o długości ponad 100 kilometrów i szerokości 9 kilometrów. Było ponad 10000 ofiar. ZSRR zataiło informację o tym wydarzeniu, jednakże naukowiec, który uciekł opublikował artykuł w magazynie ‘New Scientist’ i fakt ten wyszedł na światło dzienne.

Ursula (Elisa) ofiara tych wydarzeń, uzyskała zdolność ESP i została umieszczona w instytucie badawczym w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Następnie wstąpiła do oddziału FOX. Pracowała razem z Genem.

Virtuous Mission

Odbyła się 24 sierpnia 1964 roku. Była to pierwsza prawdziwa misja oddziału specjalnego FOX i to właśnie od niej zależała jego dalsza egzystencja. Celem tej operacji odbywającej się w Tselinoyarsk, w górach Związku Radzieckiego, było zapewnienie bezpieczeństwa Sokolovowi, naukowcowi projektującemu nową broń – Shagohod, a w konsekwencji przeprowadzenie go poza Żelazną Kurtynę.
Naked Snake, agent oddziału FOX, dostał się na teren ZSRR pierwszym skokiem HALO, czym zapoczątkował swoją misję. Dostał się do więzionego Sokolova i rozpoczął proces ucieczki. Ich podróż została powstrzymana przez pułkownika GRU – Volgina, oraz The Boss, która zdradziła Stany Zjednoczone na rzecz ZSRR. Sokolov został ponownie pojmany. Naked Snake doznał poważnych obrażeń, jednak za pomocą Fulton Recovery System powrócił do USA. Pułkownik Volgin użył głowic nuklearnych Davy Crockett, które otrzymał od The Boss, i zniszczył tajne biuro projektowe OKB-754, zrzucając podejrzenia o to na The Boss.

War Economy (dosł. Gospodarka Wojenna)

Pojawienie się PMC na polu walki zmieniło wojnę w bardzo dobry interes, na którym można wiele zarobić. Po wprowadzeniu Son sof Patriots, gospodarki wszystkich krajów na całym świecie stały się zależne od konfliktów zbrojnych. Wielu analityków określa ten stan mianem ‘gospodarki wojennej’.
Całkowita kontrola pola walki za pomocą systemu SOP doprowadziła do ciągłego zapotrzebowania na wojnę za pomocą ograniczania masowych zniszczeń i sztuczniej kontrolowanej skali konfliktów.
Wzrost znaczenia branży wojskowej, polityczna dominacja neokonserwatystów, manipulacja etyką mediów, wzmożona kontrola pola walki, wszystko to odegrało swoją rolę w stworzeniu niekończącego się cyklu podaży i popytu na wojnę.

Warsaw Uprising (Powstanie Warszawskie)

Podczas Drugiej Wojny Światowej w 1944 w okupowanej przez Niemców Warszawie miało miejsce zbrojne powstanie zapoczątkowane przez polski rząd na wygnaniu.
Powstanie było wspierane przez armię radziecką, jednak zostało powstrzymane. Wojsko niemieckie całkowicie zniszczyło Warszawę i zabiło około 220,000 osób, zarówno powstańców jak i cywilów.
Ci którzy przeżyli skryli się w kanałach gdzie kontynuowali swoją działalność antynazistowską.

Y2K Bug

Pod koniec dwudziestego stulecia wiele starych komputerów zachowywało datę w systemie dwucyfrowym. Obawiano się, że gdy data zmieni się z roku 1999 na 2000 systemy te uznają ‘00’ za rok 1900.
Kryzys został zażegnany poprzez zastosowanie programów, które umożliwiły dostęp Patriotom dostęp do komputerów.

Zanzibarland Disturbance (Rozruchy w Zanzibarland)

W 1999 seria ataków terrorystycznych w Zanzibarland, znajdującym się w środkowej Azji, przeszła najśmielsze granice. Przejęcia broni nuklearnej z magazynów na całym świecie, co doprowadziło do wojskowej przewagi, było tylko jednym z kroków, kolejnym była droga do zawładnięcia światową gospodarką poprzez porwanie czeskiego biologa Dr. Kio Marva, twórcy mikroorganizmów przetwarzających ropę – OILIX.
Rząd Stanów Zjednoczonych zaalarmowany tą sytuacją wysłał do akcji oddział FOXHOUND, który rozpoczął Operację Intrude F014. Solid Snake, będący już na emeryturze, został wezwany do akcji przez Roy’a Campbella, dowódcę FOXHOUND, by uratował Dr. Kio Marva. Snake został wyposażony w radar, a poprzez radio wspierali go instruktor sruvivalu Master Miller, znawca flory i fauny Zanzibarland Johan Jacobsen, oraz szpieg Georgie Kasler.
Snake skontaktował się z wysłanniczką CIA Holly White, która infiltrowała Zanzibaraland, oraz Gustavą Heffner, która ochraniała Dr. Kio Marva. Solid Snake pokonał stojących mu na drodze najemników: Running Mana, Night Frighta, Jungle Emil, Black Ninja, Red Klastera, oraz członków oddziału Four Horseman, po czym spotkał Dr. Drago Pettrovich Madnara, od którego poznał prawdę o przywódcy Zanzibarland.
Był nim nie kto inny jak dawny dowódca FOXHOUND – Big Boss. Został on już raz pokonany przez Solid Snake’a w Outer Heaven, jednak Dr. Madnar ożywił go w projekcie Snatcher. Po zniszczeniu Outer Heaven pracował w ukryciu tworząc świat pełny konfliktów, w którym żołnierze odnaleźliby sens życia.
Snake dowiedział się o zdradzie Dr. Madnara po tym jak odnalazł ciało Dr. Kio Marva. Po pokonaniu Dr. Madnara Solid Snake stoczył walkę z Metal Gear D, kierowanym przez Gray Foxa, który zniknął po tym co wydarzyło się w Outer Heaven. Snake zniszczył Metal Geara, po czym rozprawił się z Gray Foxem w pojedynku na pięści toczonym na polu minowym. Celem ich egzystencji była walka do samego końca
Po pokonaniu Big Bossa wydawało się, że Solid Snake zniknął z powierzchni ziemi.

Zanzibarland Terrorism (Terroryzm z Zanzibarland)

Po zakończeniu Zimnej Wojny w drugiej połowie lat 90-ych, pokój powoli powrócił na ziemię. Potęgi nuklearne zakazały posiadania broni atomowej, likwidując tym samym zagrożenie wojny nuklearnej.
Akty terroru dokonywane przez wojskowy reżim z Zanzibarland działały przeciwko panującemu politycznemu klimatowi.
Zanzibarland miał stać się jednym z nielicznych uzbrojonych w głowice nuklearne krajem.

30 Billion Dollars (30 miliardów dolarów)

Taką sumę, w gotówce, zażądała od rządu amerykańskiej, grupa terrorystyczna ‘Sons of Liberty’, w zamian za uwolnienie prezydenta Jamesa Johnsona, który został pojmany przez terrorystów w czasie odwiedzin na Big Shell. Gdyby żądanie to nie zostało spełnione grupa zagroziła wysadzeniem ośrodka w powietrze i podpalenie ropy. Zatoka Nowojorska stanęłaby w płomieniach. Eksperci przepowiadali, że połączenie ropy z chemikaliami opartymi na chlorze, które czyściły wodę, całkowicie zrujnowałoby ekosystem zatoki, co doprowadziłoby do największej katastrofy ekologicznej w historii.

Tłumaczyli Snake., Rise, Simon, Solidny i kul
I bought a ceiling fan the other day. Complete waste of money. He just stands there applauding and saying "Ooh, I love how smooth it is."
Avatar użytkownika
kul
Niewidzialna Armia
 
Posty: 1034
Dołączył(a): N sie 23, 09 11:49
Lokalizacja: Katowice
Gram: O kurde...
Czytam: ...

Powrót do MGS Database

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron