W tym poradniku omówione są kombinacje przycisków dla wszystkich ruchów CQC (Close Quarters Combat) zaimplementowanych w Metal Gear Solid V. Większość z nich nie została objaśniona w prologu, co czyni poradnik przydatnym, w szczególności dla osób, które chciałyby zapoznać się z bardziej spektakularnymi, ale również i praktycznymi, metodami rozprawiania się z przeciwnikami.
Na wstępie należy zaznaczyć, że pomiędzy platformami istnieją minimalne rozbieżności w domyślnych konfiguracjach sterowania: wersje PlayStation 3 i PlayStation 4 różnią się wobec siebie przestawionymi komendami pomiędzy przyciskami bocznymi a spustami, tj. akcje pod L1 są zamienione z akcjami pod L2, a akcje pod R1 są zamienione z akcjami pod R2. Wersje Xbox 360 i Xbox One są dla siebie identyczne, korzystają ze sterowania analogicznego pod względem rozmieszczenia przycisków do wersji PlayStation 4. Do tej też odnosi się cały artykuł, z racji posiadania (bądź planów posiadania) przez większość czytelników tejże konsoli do gry w Metal Gear Solid V.

I. Rzuty

Rzut CQC
Opis: Jeden z najbardziej podstawowych ruchów w grze. Polega na dynamicznym podbiegnięciu do wroga i ciśnięciu jego ciałem o grunt. W zależności od kierunku w którym zwrócony jest oponent względem napastnika aktywowane zostają inne animacje, jest to jednak funkcja czysto kosmetyczna. Na poziomie trudności Hard powalony rywal ocknie się już po czterdziestu pięciu sekundach, opisywany atak jest więc sensowny głównie podczas ucieczek, szczególnie z uwagi na jego krótki czas wykonania.
Instrukcja: podbiegnij do przeciwnika i nie puszczając wymierzonej gałki analogowej, kliknij R2.

Rzut CQC

Rzut o ścianę
Opis: Odmiana rzutu w którym to ciało wroga zostaje gwałtownie pchnięte na powierzchnię ściany, tudzież innego większego elementu środowiska ustawionego pionowo. Na poziomie trudności Hard znokautowany bohater wybudza się po czterech minutach.
Instrukcja: podbiegnij do przeciwnika i wymierzając gałkę analogową w kierunku najbliższej ściany, kliknij R2.

Rzut o sciane

Rzut o innego przeciwnika
Opis: Właściwie nie jest to ruch utworzony z premedytacją przez twórców, bowiem można go określić jako alternatywne zastosowanie wyżej opisanego rzutu o ścianę. W przypadkach, gdy w pobliżu ściany znajduje się więcej niż jeden wróg, odpowiednio wystosowany rzut jednym z nich może znokautować następnego.
Instrukcja: podbiegnij do przeciwnika i wymierzając gałkę analogową w kierunku najbliższej ściany (a także kolejnego oponenta), kliknij R2.

Rzut o innego przeciwnika

Rzut ciałem
Opis: Ruch niejako spokrewniony z tym powyżej, jednakże do jego wykonania nie jest wymagana ściana. Noszona na barkach bohatera ofiara może zostać rzucona w kierunku najbliższych przeciwników. Jest to atak stosunkowo mocny – na poziomie trudności Hard potraktowani w ten sposób oponenci tracą przytomność na całe cztery minuty.
Instrukcja: gdy na barkach bohatera noszona jest inna osoba, kliknij R2 z wystosowaną gałką analogową w kierunku najbliższych przeciwników, aby rzucić ciałem.

Rzut cialem

Rzut z wysokości
Opis: Odmiana rzutu w którym ciało wroga zostaje zrzucone w przepaść. Warto wspomnieć, choćby dla punktu odniesienia, że przeciwnik ciśnięty z wysokości wieżyczki momentalnie umiera.
Instrukcja: podbiegnij do przeciwnika i wymierzając gałkę analogową w kierunku przepaści, kliknij R2, aby zrzucić wroga.

Rzut z wysokosci

Rzut pod rząd
Opis: W sytuacjach, gdy wokół protagonisty gromadzi się większa ilość napastników, najskuteczniejszym ruchem jest rzut pod rząd. Polega on na nokautowaniu po kolei każdego oponenta w krótkim okresie czasu.
Instrukcja: podbiegnij do przeciwnika i nie puszczając wymierzonej gałki analogowej, kliknij R2, a następnie adekwatnie do pojawiających się na ekranie ikonek ponownie wciskaj R2 w celu eliminacji następujących po sobie wrogów.

rzut pod rząd

Rzut zza osłony
Opis: Odmiana rzutu w którym bohater schowany za osłoną gwałtownie porywa ciało znajdującego się po drugiej stronie wroga i ciska nim w taki sposób, aby znokautowany oponent mógł się znaleźć po stronie atakującego. Co ciekawe, strażnicy nie wszczynają alarmu na widok eliminowanego w ten sposób kamrata, lecz najpierw robią dochodzenie, co jest świetną okazją powtórzenia ruchu na dociekliwym strażniku.
Instrukcja: gdy jesteś oparty o osłonę, kliknij R2, aby znokautować najbliższego przeciwnika.

Rzut zza oslony

Rzut zza rogu
Opis: Brutalniejsza i poniekąd skuteczniejsza odmiana rzutu zza osłony, bowiem ofiara tego ruchu pada nieprzytomna na cztery minuty (poziom trudności Hard). Różnica pomiędzy ruchem opisanym powyżej wynika jedynie z punktu odniesienia, czyli osłona zostaje zamieniona z rogiem ściany.
Instrukcja: gdy jesteś oparty o krawędź ściany, kliknij R2, aby znokautować wybranego przeciwnika.

Rzut zza krawedzi sciany

Rzut z pozycji drabiny
Opis: Bohater wspinający się po drabinie może zrzucić ofiarę znajdującą się powyżej. Jest to jednak atak stosunkowo głośny i widoczny, należy więc być pewnym bezpieczeństwa otoczenia.
Instrukcja: gdy jesteś na drabinie, kliknij R2, aby zrzucić przeciwnika znajdującego się powyżej.

Rzut z pozycji drabiny

II. Chwytanie

Chwytanie
Opis: Najbardziej podstawowa forma chwytania przeciwnika, która daje nam dostęp do kilku opcji: przesłuchiwanie ofiary, zmuszanie ofiary do przywołania towarzyszy, duszenie, oraz zarzynanie gardła.
Instrukcja: podbiegnij do przeciwnika i przytrzymaj R2.

Chwytanie

Chwytanie z rzutem
Opis: Przetrzymywana w rękach bohatera ofiara zostaje gwałtowanie rzucona o grunt. W zależności od kierunku, w który wymierzona jest gałka analogowa względem pozycji atakującego, rywal może zostać pchnięty do przodu bądź do tyłu.
Instrukcja: Podbiegnij do przeciwnika i przytrzymaj R2, aby go chwycić. Następnie energicznie puść i kliknij R2, wraz z wystosowaną gałką analogową w określonym kierunku.

Chwytanie z rzutem

Chwytanie z rzutem o ścianę
Opis: Przetrzymywana w rękach bohatera ofiara zostaje gwałtownie ciśnięta o powierzchnię ściany. Analogicznie do ruchu z sekcji o rzutach, można wykorzystać tę technikę do powalenia większej ilości wrogów.
Instrukcja: Podbiegnij do przeciwnika i przytrzymaj R2, aby go chwycić. Następnie energicznie puść i kliknij R2, wraz z wystosowaną gałką analogową w kierunku najbliższej ściany.

Chwytanie z rzutem o scianÄ™

Chwytanie z rzutem z wysokości
Opis: Przetrzymywana w rękach bohatera ofiara zostaje gwałtownie zrzucona w przepaść. Warto przypomnieć, że wróg zrzucony z wysokości wieżyczki natychmiast umiera.
Instrukcja: Podbiegnij do przeciwnika i przytrzymaj R2, aby go chwycić. Następnie, energicznie puść i kliknij R2, wraz z wystosowaną gałką analogową w kierunku przepaści.

Chwytanie z rzutem z wysokosci

Chwytanie żywej tarczy
Opis: Przetrzymywana w rękach bohatera ofiara może być wykorzystana jako tarcza, z możliwością wymiany ognia poprzez broń jednoręczną. Należy pamiętać, że priorytetem pozostałych przeciwników jest zneutralizowanie napastnika, bardziej niż ocalenie życia przechwyconego sojusznika.
Instrukcja: Podbiegnij do przeciwnika i przytrzymaj R2, aby go chwycić. Następnie przytrzymaj L2, aby wyjąć broń, po czym puść R2.

Chwytanie zywej tarczy

III. Inne

Kopnięcie
Opis: Najprostsze kopnięcie, które jest szczególnie efektywne, gdy wróg leży na ziemi. Według dość przeczącej sobie logiki gry, kopnięcie przytomnego oponenta powoduje jego otumanienie, a kopnięcie nieprzytomnego – jego obudzenie.
Instrukcja: pobiegnij do leżącego przeciwnika i kliknij R2.

Kopniecie

Zatrzymanie
Opis: Nieświadoma ofiara zostaje zatrzymana pod groźbą wycelowanej w nią broni. Otrzymujemy w ten sposób dostęp do opcji identycznych jak podczas chwytania wroga, z wyjątkiem jednej dodatkowej – rozkaz rozłożenia się złapanego oponenta na gruncie, z dłońmi opartymi o tył głowy. Tak potraktowany więzień nie jest zdolny do ucieczki, chyba że zostanie wszczęty alarm bądź odnajdzie go sojusznik. Należy mieć na uwadze, że chowanie broni na oczach osadzonego oponenta daje mu pretekst do akcji.
Instrukcja: Podbiegnij do przeciwnika i przytrzymaj L2, aby wycelować broń w kierunku jego pleców. Następnie przytrzymaj L1, aby uzyskać dostęp do interakcji z przechwyconym więźniem.

Zatrzymanie

Kombo 1-2-3
Opis: Bombastyczna wersja ataku znanego już od pierwszych odsłon serii. Unieszkodliwia ofiarę permanentnie (dopóki nieprzytomny oponent nie zostanie odnaleziony przez strażnika).
Instrukcja: podbiegnij do przeciwnika i kliknij R2, dynamicznie trzy razy.

Kombo 1-2-3

Kombo 1-2-3-4-5
Opis: Zaawansowana odmiana poprzedniego kombo. Odznacza się stosunkowo większą widowiskowością, choć do wad można zaliczyć długość ataku. Unieszkodliwia ofiarę permanentnie (dopóki nieprzytomny oponent nie zostanie odnaleziony przez strażnika).
Instrukcja: podbiegnij do przeciwnika i kliknij R2, dynamicznie pięć razy.

Kombo 1-2-3-4-5

Rozbrojenie
Opis: Bohater rozbraja przeciwnika z broni palnej w celu szybkiego zneutralizowania niebezpieczeństwa. Warto zaznaczyć, że otrzymana w ten sposób broń jest automatycznie wyrzucana, zaraz po ściągnięciu palca z przycisku odpowiedzialnego za celowanie.
Instrukcja: podbiegnij do przeciwnika i kliknij R2, następnie energicznie przytrzymaj L2.

Rozbrojenie

IV. Wskazówki

1. Użycie około piętnastu teoretycznie neutralizujących ruchów CQC na jednym przeciwniku może spowodować wycieńczenie jego organizmu, a w następstwie śmierć.
2. Ciała wyrzucone w przepaść, na obszary nie będące grywalną częścią mapy, nie wliczają się w sumaryczną ilość zabójstw.
3. Padający deszcz tłumi odgłos kroków, co staje się walorem dla skradania się.
4. Ładunki C4 mogą zostać umieszczone na ciele nieprzytomnego oponenta. Po rozbudzeniu się nie będzie niczego świadom.

Drogi czytelniku, jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi, propozycje odnośnie tego artykułu – prosimy o kontakt w celu poprawienia treści bądź wyjaśnienia wszelkich zawiłości. Dzięki!

Autor: Zancudo

Kudosy dla DzbwuOO za pomoc z obrazkami

I dla Wilczycy za korektę