Tydzień temu zamieściliśmy artykuł o zmianach, jakie dokonały się w trakcie tłumaczenia na język angielski, przysłów Mei Ling w MGS1. Można, co prawda stwierdzić: „Ok, to było przecież 8 lat temu, dzisiaj już nikt nam nie wywinie podobnego numeru”. Niestety, nic bardziej mylnego. W trailerze „Guns of the Patriots” pochodzącym z TGS z 2006 roku, nie ma oczywiście zbyt wiele tekstu, aczkolwiek nawet ten pojawiający się, nie został najlepiej przetłumaczony. Oto rozważania nad jego poprawnością, oraz właściwym znaczeniem, przeprowadzone zarówno w języku angielskim, jak i polskim.

隠れる場所はない
No Place To Hide
„Nie ma się gdzie ukryć”, „Nie ma miejsca do ukrycia”
W tym przypadku właściwie nie ma nic do dodania, translacja przebiegła poprawnie.

始まりも、終わりもない
No Beginning, No End
„Nie ma początku, nie ma końca”
Jak wyżej, nic konkretnego dodać tu nie można, jest to bowiem bardzo dosłowne tłumaczenie. W oryginale dodatkowo występują zwroty: „także”/”ani to, ani tamto” zamieszczone na końcu zdania, czyli po angielsku:
„No End Either”
„Nie ma tak początku, jak i końca”
Nie jest to, więc nic wielkiego, czy też bardziej istotnego.

時間も、未来もない
No Time, No Future
Nie ma czasu, nie ma przyszłości
Sytuacja analogiczna względem poprzedniej:
’No Future Either’
‘Nie ma czasu, ani przyszłości’

善悪も無い
No Virtue, No Vice
Nie ma moralności, ani niemoralności
W tym przypadku, mamy do czynienia bardziej ze zmianą gramatyczną, niż ze znaczeniową. Chociaż wykorzystano słowa „virtue”, a także „vice”, dzięki czemu zwrot ten jest dużo bardziej wyszukany, to jednak gdzieś zanikł głębszy sens, który przekazywał japoński odpowiednik. Możliwe, że powinno być tak:
Nie ma ani dobra, ani także zła.
Nie ma ani dobrego, ani także złego wyboru.
’No Virtue and Vice Either’
’Nie ma ani moralności, ani także niemoralności’

ヒーロー
英雄の居場所はない
No Place for Heroes
Nie ma miejsca dla bohaterów
Pod względem gramatycznym, bardziej poprawnym byłoby użycie liczby pojedynczej od słowa Hero (bohater). Użycie tutaj liczby mnogiej nie jestem jednak dużym błędem, gdyż można to interpretować również w ten sposób, aczkolwiek nie jest to zbyt trafne określenie.

ヒーロー
英雄に残された時間もない
No Time for Heroes
To nie czas bohaterów/Nie ma czasu dla bohaterów
Ten zwrot powinien zostać przetłumaczony w taki sposób:
’No Time Left For The Hero Either’
’Nie ma czasu, także dla bohatera’

居る時代がない
No Place in Time
Nie ma miejsca w czasie
Słowo „czas” oznacza tu bardziej epokę, moment dziejowy, lata.
Dużo lepszym jednak rozwiązaniem, byłoby zastosowanie tu, co prawda gorzej brzmiącego, aczkolwiek dużo bardziej sensowniejszego tłumaczenia:
’There Is No Era/Time (For One) To Be’
’Nie ma epoki/czasu (dla kogoś) by być’

死ぬ訳にはいかない
No Time To Die
Nie ma czasu by umrzeć
Sens tego zwrotu został niestety całkowicie zmieniony i utracony podczas tłumaczenia.
Dosłowne znaczenie japońskie brzmi: „Nie mogę umrzeć”, a konkretnie „Nie mogę umrzeć tutaj”, „Nie mogę jeszcze umrzeć”, „Nie ma mowy żebym umarł właśnie tutaj”, „Umrzeć tu i teraz? Nie ma takiej opcji”, ‚To nie jest pora by umierać”, itd.
Ciężko jest to klarownie wyjaśnić w piśmie, najłatwiej jest bowiem, wypowiedzieć to w pewien sposób. Jest to jakby zaprzeczenie możliwości śmierci w tym konkretnym momencie, ponieważ jest jeszcze wiele rzeczy do wykonania.
Co ciekawe, słowo „czas” nie istnieje w japońskim oryginale, a nawet nie ma jego sugestii, zostało użyte, gdyż tylko dzięki niemu można ten zwrot przetłumaczyć w miarę poprawnie na język angielski.

スネークの戦争ではない
No War for Snake
Nie ma wojny dla Snake’a
Analogicznie jak wyżej, sens został zmieniony całkowicie, chyba, że nada się temu jakiś szerszy koncept.
Powinno być raczej:
‘This is Not Snakes’s War’
’To nie jest wojna Snake’a’

伝説は、いつか終わる
Some Legends Must Die
Pewne legendy muszą umrzeć
To chyba najbardziej myląca kwestia, jaka ujawniła się po przetłumaczeniu z japońskiego.
Bardziej adekwatne byłoby: „Wszystkie legendy muszą się kiedyś skończyć”. W zwrocie tym nie ma jednak wyraźnej wzmianki o śmierci. No i poza tym powinno być „wszystkie”, a nie jedynie „pewne”, czy „niektóre”.
Czyli po przetłumaczeniu powinno być:
’Legend(s) Must End Sometime’
’Legenda/Legendy muszą się kiedyś skończyć’

Ten ostatni cytat, jest chyba najważniejszy, bo nie sugeruje on aż tak mocno końca Snake’a i serii MGS. Z tego błędy wszyscy powinniśmy się cieszyć.