Wszystkie te części, które nie są zaliczane do kanonu.

Snake’s Revenge

Metal Gear Solid: Ghost Babel

Metal Gear Online

Metal Gear AC!D

Metal Gear AC!D 2

Metal Gear Solid: Portable Ops

Metal Gear Solid: Portable Ops +

Metal Gear Rising: Revengeance